Gebruikersovereenkomst

 1. a.    Gebruikers (leden) zijn zij die zich middels het aanmeldingsformulier hebben ingeschreven bij Sportcentrum ‘DE BAALDERSLAG’.
  b.    Het inschrijfgeld wordt bij ononderbroken lidmaatschap éénmalig in rekening gebracht.
 2. Men dient een opzegtermijn van 1 (één) maand in acht te nemen wanneer men een lidmaatschap niet wil verlengen.
 3. Een lidmaatschap kan alleen schriftelijk, (Postbus 172 7770 AD Hardenberg) of per e-mail (info@baalderslag.nl) opgezegd worden.
 4. Onderbreking lidmaatschap
  a.    Een lidmaatschap kan men alleen vanwege bijzondere omstandigheden tijdelijk tot maximaal zes maanden onderbreken. Men dient de onderbreking schriftelijk of per e-mail te melden, met vermelding van de bijzondere reden. De directie houdt zich het recht voor om het verzoek tot onderbreking wegens bijzondere redenen te weigeren.
  b.    Over de maanden van de onderbrekingsperiode zijn geen lidmaatschapsgelden verschuldigd. Bij een jaarabonnement geldt de onderbrekingsperiode niet mee voor de contractperiode, het abonnement wordt dus verlengd met de onderbrekingsperiode.
  c.    Wanneer men na deze onderbrekingsperiode de tainingen of lessen weer hervat, zijn de dan geldende lidmaatschapsgelden weer verschuldigd, zonder inschrijfgeld.
 5. Tarieven
  De tarieven hebben een geldigheidsduur van 1 (één) jaar. Deze geldigheidsduur loopt parallel aan het kalenderjaar. (Acties zijn hiervan uitgezonderd.) Tariefswijzigingen worden minimaal 2 (twee) maanden voor datum van ingang gepubliceerd in en door Sportcentrum ‘DE BAALDERSLAG’. Voor de hoogte van de tarieven, zie de prijslijst. Indien men in verband met de nieuwe tarieven het abonnement niet wil verlengen, zal men het abonnement dienen op te zeggen in de maand november.
 6. Betalingen
  a.   De lidmaatschapsgelden zijn per vooruitbetaling van een abonnementsperiode verschuldigd vóór de eerste dag van de abonnementsperiode. Betalingen van lidmaatschapsgelden kunnen alleen plaats vinden via automatische incasso.
  b.   Wordt men in de loop van een maand lid dan vind een verrekening van het lidmaatschapsgeld plaats.
  c.   In geval van achterstand in betaling wordt er een eerste herinnering verzonden, gevolgd door een tweede herinnering.
  d.   Voor beide herinneringen worden er € 3,00 administratiekosten in rekening gebracht.

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van sportcentrum ‘De Baalderslag’ gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld (zie ook AVG-verklaring).